Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie Wineentrio.nl

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van www.wineentrio.nl. Winneen trio in een initiatief van duchess escorts en 365 entertainment. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

Inschrijfperiode van de win een trio actie loopt van 27 mei 2021 en eindigd op 30 juni 2021. Bekendmaking zal 01 juli plaatsvinden via email en publicatie op wineentrio.nl

Deelname actie

1 – Deelname is mogelijk voor stellen en single mannen vanaf 18 jaar en ouder.

 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op wineentrio.nl en social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder in goede gezondheid.
 • De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Duchess escorts en 365 entertainment zijn te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Wineentrio.nl, Duches escorts en 365 Entertainment kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven Leeftijd, identiteit en woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars zullen per e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De deelnemer geeft met deelname akkoord tot het verzenden van deze correspondentie per mail. Ook zal de deelnemer de maandelijkse nieuwsbrief, aanbieding van info@wineentrio.nl, of Duchess escorts of 365 entertainment ontvangen. Hij of zij kan zich, waar gewenst, via deze e-mail ook afmelden voor deze nieuwsbrief.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, belgie, duitsland of Groot Brittannië, medewerkers van Duchess escorts of 365 Entertainment, familieleden van deze medewerkers of derden die aan deze actie hebben meegewerkt.

6 – De prijs is persoons- en bedrijfsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de initiatiefnemers van wineentrio.nl gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs die wordt uitgekeerd bestaat uit een vergoeding voor de overnachting in een 5 sterren hotel o naam van de winnaar en een bezoek(inspanningsverbintenis) van een of 2 escorts uit portfolio van Desires escorts of Girls Company, De kosten dienen door de winnaar te worden betaald aan Duchess escorts en 365 entertainment. Deze worden samen met de klant overeengekomen. De maximale waarde van de prijs is €750. Duchess escorts en 365 entertainment zijn niet verantwoordelijke voor voortkomende kosten/eventuele schade voortkomend uit de prijs van de win actie.

Stellen 

Stellen ontvangen een bezoek van 1 van de escorts naar keuze van de websites girlscompany.nl of desire-escorts.nl. Onder voorbehoud van beschikbaarheid, een goede ervaring en fijne sfeer kan een trio in de vorm van een erotische massage of intiem plaatsvinden. De escort kan indien niet comfortabel de dienst weigeren en locatie direct verlaten.

Single heren/dames

Single’s ontvangen een bezoek van 1 van de escorts naar keuze van de websites girlscompany.nl of desire-escorts.nl. Onder voorbehoud van beschikbaarheid, een goede ervaring en fijne sfeer kan een trio in de vorm van een erotische massage of intiem plaatsvinden. De escort kan indien niet comfortabel de dienst weigeren en locatie direct verlaten.

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Duchess escorts en 365 entertainment zijn bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk de gewonnen dienst om te ruilen voor een andere dienst of geldbedrag.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Duchess escorts en 365 entertainment of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Duchess escorts en 365 entertainment niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Duchess escorts en 365 entertainment mogen de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

10 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Duchess escorts en 365 entertainment zijn gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Duchess escorts en 365 entertainment kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

12 – Duchess escorts en 365 entertainment zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele gezondheidsgevolgen, eventuele negatieve ervaringen of geleden schade met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – Duchess escorts en 365 entertainment zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

14 – Duchess escorts en 365 entertainment zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

15 – Duchess escorts en 365 entertainment zijn gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Gflex daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Duchess escorts en 365 entertainment op wineentrio.nl op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

16 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

17 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u contact opnemen met info@wineentrio.nl Duchess escorts en/of 365 entertainment zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.